Komunalni sektor

Obavlja kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i ložišnih uređaja pružajući kvalitetno i stručno usluge:

komunalno_0Održavanje ložišnih i dimovodnih objekata i uređaja
Pregled i tehnički prijem novosagrađenih i dograđenih dimnjačkih i ventilacionih kanala
Kontrola funkcionalne ispravnosti dimnjaka i ložišnih uređaja
Ispitivanja dimnjaka i ložišnih uređaja savremenom aparaturom
Sanacija i popravke dimnjačkih kanala
Visinski radovi uz pomoć alpinističke opreme

 
 
komunalno_2Odlukom Skupštine grada Beograda dimničarska delatnost na teritoriji deset gradskih opština, poverena je Komunalnom preduzeću DIMNIČAR. Za proteklih više od pola veka smo pokazali i dokazali da, uz savremenu organizaciju i tehnologiju, možemo pružiti korisnicima kvalitetnu i stručnu uslugu, protivpožarnu zaštitu, čistiju životnu sredinu, uz postizanje energetske efikasnosti.

 
 
 
 
 
Komunalno preduzeće DIMNIČAR Beograd, obavlja u okviru preventivnih aktivnosti kontrolne preglede i čišćenja koji se obavljaju u periodu 15. aprila do 15. oktobra, odnosno, van grejne sezone.

Comments are closed.