Laboratorijska merenja i ispitivanja

AKREDITOVANA LABORATORIJA KOMUNALNOG PREDUZEĆA „DIMNIČAR“ AD BEOGRAD
 
termoenergetika_10Laboratorija Komunalnog preduzeća „DIMNIČAR“ AD Beograd poseduje sertifikat o akreditaciji, kojim se potvrđuje da zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, i da je kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja:
 
Merenja emisija zagađujućih materija – dimnih gasova i praškastih materija
Ispitivanje opreme pod pritiskom
Optimizacija procesa sagorevanja
Laboratorijska merenja kao važan aspekt ekologije i energetske efikasnost

Comments are closed.