Saveti

Saveti1. Prednosti koje ostvaruju korisnici dimničarskih usluga:

 

  • Bezbedan i pouzdan rad ložišnih uređaja i dimnjaka, kao najvažnijih delova sistema grejanja
  • Optimalna – preventivna zaštita od požara
  • Redovne stručne kontrole kao prevencija od opasnosti trovanja ugljen-monoksidom
  • Briga o očuvanju zdravlja korisnika
  • Očuvanje imovine korisnika
  • Smanjenje troškova zbog redovnog održavanja
  • Manji broj smetnji u funkcionisanju grejnog sistema
  • Korisnici su redovno obavešteni o stanju dimnjaka i ložišnih uređaja kao najvitalnijih delova grejnog sistema

 

2. Redovni kontrolni pregledi i čišćenje dimnjaka i ložišnih uređaja:

Da bi se obezbedila protivpožarna sigurnost potrebno je ložišne uređaje i dimnjake stručno očistiti i kontrolisati u redovnim intervalima i omogućiti ovlašćenoj dimničarskoj službi pružanje ovih usluga.

 

3. Otklanjanje zapaljivih naslaga (čađi i smole) koje mogu izazvati požar:

Kod svakog sagorevanja i odvođenja dimnih gasova stvaraju se zapaljive materije, kao što su čađ i smola koje se talože u ložištu i na zidovima dimnjačkog sistema (dimnjače, priključaka i vertikale dimnjaka). Blagovremenim i stručnim odstranjivanjem tih ostataka možemo da predupredimo samozapaljenje i time štetu koju bi požar izazvao.

 
4. Trovanje ugljen – monoksidom CO:

Pri sagorevanju goriva nastaju dimni gasovi koji u odnosu na sastav gorive materije mogu štetno uticati na zdravlje čoveka, a u većim koncentracijama mogu uzrokovati trenutnu smrt. Posebno je opasan smrtonosni gas ugljen – monoksid CO, koji je bez boje, ukusa i mirisa, ne može se osetiti, a nastaje kao produkt sagorevanja. Za sprečavanje trovanja ugljen – monoksidom zbog povrata dimnih gasova u prostor, nužna je redovna i stručna provera stanja ložišnog uređaja i dimovodne instalacije.
 
5. Redovno čišćenje dimnjaka i ložišnih uređaja kao pozitivan uticaj na smanjenje potrošnje goriva:

Čišćenje i održavanje urađaja za loženje i dimnjaka omogućuje optimalan prenos toplote i bitno smanjuje potrošnju energije. Odstranjivanje naslaga čađi i smole, znači optimalan prenos toplote na kotao i odvod dimnih gasova, čime se brže postiže stacionarno stanje kompletnog ložišnog uređaja i dimnjaka.

 

6. Funkcionalnost i stanje dimnjaka i priključaka na dimnjak:

Dimničarska služba kontroliše funkcionalnost dimnjaka s bezbedosno – tehničkog aspekta u redovnim vremenskim intervalima. Time se utvrđuje da li su dimni gasovi, kao produkti sagorevanja, bezbedno odvedeni u spoljnu sredinu.

 

7. Preventivni kontrolni pregledi dimnjaka i ložišnog uređaja:

Kontrolni pregledi se obavljaju redovno i podrazumevaju proveru parametara poput: vizuelnog pregleda, prisutnosti naslaga čađ i smole, postojanje vidljivih oštećenja usled urušavanja ili nedozvoljenih prepravki, ispravnost dimnjačkih vratanaca, kape dimnjaka i slično.

 

8. Kontrola bezbednog udaljenja zapaljivih materija od dimnjaka i ložišnih uređaja:

Za bezbednost od nastanka požara neophodno je, prilikom redovnog kontrolnog pregleda, proveriti udaljenost zapaljivih materija (nameštaj, uskladišteni predmeti i papiri u tavanskom ili podrumskom delu), postojanje nezapaljive obloge ispred ložišnog uređaja i dimnjačkih vratanaca, kao i zapaljivih konstrukcija objekta. Isključivo poštovanjem i kontrolom ovih preporuka za bezbednu udaljenost zapaljivih materijala od dimnjaka i ložišnih uređaja je moguće ostvariti poptunu bezbednost od nastanka požara.

 

9. Kontrola pravilnog skladištenja goriva:

Najčešći slučaj je da se u istoj prostoriji (ukoliko se radi o podrumu ili garaži) nalazi ložišni uređaj, početni deo dimnjačke vertikale sa vratancima i uskladišteno gorivo. Ova situacija je potencijalno opasna i često može prouzrokovati nastanak požar. Neophodno je gorivo držati na bezbednoj udaljenosti od dimnjaka i ložišnog uređaja, a prostoriju u kojoj se ložišni uređaj nalazi – kotlarnicu držati čistom.

 

10. Tavanski deo objekta – potkrovlje:

Odstojanje dimnjačke vertikale i krovne konstrukcije od zapaljivih delova krovne konstrukcije, odnosno uskladištenih stvari, arhive, nameštaja i slično je najčešći problem koji može izazvati opasnost od nastanka požara.

Comments are closed.