Pitanja i odgovori

Zašto je potrebno konsultovati dimničara kada se želi priključenje jednog ložišnog uređaja na instalaciju za odvod odpadnih gasova (dima)?

Da bi se garantovalo odvođenje gasovitih produkata sagorevanja (dima), priključenje zavisi od više faktora (gorivo, materijal za gradnju, poprečni presek kao i karakteristike i temperatura produkata sagorevanja – dima i slično).

 

Zašto dimničar mora redovno da kontroliše jedan ložišni uređaj?

Da bi se izbegle životne opasnosti, odnosno da bi se obezbedila sigurnost, mora se stanje postrojenja i uređaja, uključujući i dovod vazduha za sagorevanje, redovno kontroslisati, pri čemu o stanju ili o eventualnim nedostacima treba pismeno obavestiti vlasnika ili korisnika (kao i nadležni organ).

 image002

Slika 1. Nedozvoljeni radovi na završetku dimnog kanala

 

Zašto se mora ukloniti čađ sa dna dimnjaka?

Naslage čađi na dnu dimnjaka se mogu zapaliti, zbog čega postoji izvesna opasnost od izbijanja požara. Redovno uklanjaje čađi se izvodi kroz priključni (kontrolni) otvor na najnižem mestu.

image004

Slika 2. Redovnim čišćenjem dna dimnjaka sprečava se prekomerno skupljanje čađi i sprečavaju se pretnje za pojavu požara.

 

Koji se sistem grejanja preporučuje u novogradnji (novim objektima)?

Najvažnije je, koje gorivo je na raspolaganju (ugalj, drvo, pelete, tečno gorivo, prirodni gas, tečni naftni gas). Zatim se donosi odluka koja grejna površina će biti (podno grejanje, zidno grejanje ili grejna tela), i da li će se primeniti niskotemperatursko ili visokotemperatursko grejanje odnosno grejanje zasnovano na toplotnoj vrednosti goriva (sagorevanje goriva).

 

Zašto se poprečni presek jednog kanala za odvod dimnih gasova proračunava?

Da bi se garantovalo sigurno i bezbedno odvođenje dimnih gasova, i sprečavanje posledica na dimovodnu instalaciju. Primer: velika količina dimnih gasova se ne može odvesti kroz uski poprečni presek u slobodan prostor (na primer, otvoren kamin).

image006

Slika 3. U normalnom slučaju u otvorenom kaminu po svakom m² površine ložišta treba oko 360 m³ vazduha za sagorevanje na čas.

 

Kakve posledice ima visok podpritisak (cug)?

Uz visok podpritisak brzina strujanja će se drastično povećati, i zbog toga će velika količina dimnih gasova biti odvedena u atmosferu, a na taj način će se odvesti i toplota. Prema tome, takav pogon je neekonomičan.

 

Zašto je potrebno dobro zaptivanje instalacije za odvod dimnih gasova?

Zbog toga što na nezaptivenim mestima može da izlazi dimni gas u okolinu (na primer, u stambene prostorije). Takođe postoji opasnost od prodora „falš“ (sekundarnog) vazduha, koji može izazvati smetnje u promaji (cugu).

image008

Slika 4. Ispitivanje dimnjaka na gasnunepropustnost

 

Zašto nije dozvoljeno da vrata i prozori budu hermetički zatvoreni u prostorijama gde se nalaze ložišni uređaji sa otvorenim plamenom?

Zbog toga što se ne može dovesti vazduh za sagorevanje za redovno funkcionisanje uređaja za loženje.

 

Zašto je zabranjeno pri primeni ložišnog uređaja uz ventilaciju prostorije, koristiti mehaničko odsisno postrojenje (na primer, klima uređaj, ventilator)?

Zbog toga što je radom uređaja za loženje obezbeđena ventilacija prostorije. Pri istovremenom radu mogu se dogoditi opasne funkcionalne smetnje pri odvođenju dimnih gasova na izlazu iz uređaja za loženje.

image010

Slika 5. Uticaj kuhinjskih napa na rad ložišnog uređaja i dimnjaka

 

Šta uraditi, kada se pri radu jednog uređaja za loženje članovi familije žale na glavobolju?

Možda izlaze dimni gasovi u prostorije za boravak, koji mogu sadržati ugljen-monoksid. Šta uraditi?

 

Pomoć:
1. odmah ugasiti uređaj za loženje,
2. stambene prostorije odmah provetriti (otvoriti prozore),
3. zvati lekara iz hitne pomoći,
4. zvati stručnjaka dimničara i instalatera za gas.

Comments are closed.