Reklamacije

Dragi Korisnici

U slučaju kada želite uložiti reklamaciju na usluge Komunalnog preduzeča Dimničar AD Beograd

Možete koristiti besplatan Broj:

0800 110011

Comments are closed.