Savremeno dimničarstvo

Dimničarstvo je od svog nastanka imalo važnu ulogu i ustanovljeno je najviše zbog čestih požara koji su se dešavali u dimnjacima, a goreli su i čitavi delovi gradova.
U međuvremenu, naravno, mnogo se toga promenilo. Danas, dimničar nije samo kompetentan partner u zaštiti od požara, već i neutralni i nezavisni konsultant u području kontrole zagađenja i uštede energije. Savremena dimničarska služba nudi efikasan i ekonomičan način za sprovođenje  zaštite od požara i smanjenje emisije dimnih gasova, a sve u cilju čistije životne sredine.
 
U 21. veku pred dimničarsku delatnost se postavljaju novi izazovi i nova područja rada i zaštite. Dobro organizovana i stručna dimničarska služba pružanjem usluga kod svih vlasnika dimovodnih objekata i ložišnih uređaja kao i ventilacionih kanala i uređaja doprinosi:
 

  • Smanjivanju broja požara – kontrolom i redovnim održavanjem dimovodnih objekata, ložišnih uređaja i ventilacionih kanala i uređaja se čuvaju životi i zdravlje ljudi i izbegavaju materijalne štete,
  • Smanjivanju zagađenja životne sredine – smanjenjem emisije štetnih produkata sagorevanja, redovnim održavanjem sistema i smanjenjem potrošnje goriva,
  • Uštedi u potrošnji goriva – redovnim čišćenjem dimnjaka, ložišnih uređaja i optimizacijom termoenergetskih postrojenja,
  • Zdravijoj pripremi hrane – čišćenjem i održavanjem ventilacija masnih isparenja,
  • Čistijem vazduhu u prostorijama i manjem obolevanju respiratornih organa – čišćenjem i održavanjem klima-ventilacionih sistema,
  • Čistijoj životnoj sredini – upravljanjem otpadom smanjuje se zagađivanje životne sredine,
  • Manjem obolevanju građana – smanjivanjem zagađivanja životne sredine,
  • Smanjenju troškova u zdravstvu i većoj radnoj efikasnosti  – kao posledica manjeg obolevanja građana.

 pocetna_4
 
 
AKTIVNOSTI SAVREMENE DIMNIČARSKE ORGANIZACIJE DANAS
 
… INFORMIŠE 
o zahtevima i propisima za dimovodne objekte i ložišne uređaje, kao i u oblasti pružanja dimničarskih usluga.
 
 … KONTROLIŠE
funkcionalnu ispravnost dimnjaka  i ložišnih uređaja savremenom aparaturom u skladu sa zahtevima najviših standarda u ovoj oblasti.
 
 … ČISTI
ložišne i dimovodnih objekte i uređaje  kako bi se osiguralo njihovo bezbedno i optimalno funkcionisanje.
 
 … ODRŽAVA
termoenergetske i ventilacione sisteme omogućujući energetsku efikasnost, zdraviju i čistiju životnu sredinu.
 
… MERI 
korisnost, gubitke i emisiju produkata sagorevanja termoenergetskih i procesnih postrojenja, kao osnov za energetsku uštedu i smanjenje zagađenja, kroz optimizaciju sistema.
 
… SAVETUJE 
o mogućim poboljšanjima, optimizacijom termoenergetskih postrojenja, dimovodnih objekata i ložišnih uređaja, od faze projektovanja do izgradnje i eksploatacije.
 
pocetna_9

Comments are closed.