Hoteli i restorani

Hoteli resotraniKomunalno preduzeće DIMNIČAR Beograd profesionalno i kvalitetno pruža usluge velikom broju hotela i restorana, uz stručnu podršku i promptni odziv na njihove zahteve obavljajući usluge:

Ventilacije masnih isparenja
Sistemi za ventilaciju i klimatizaciju HVAC
Visinski radovi uz pomoć alpinicstičke opreme

Comments are closed.