Sektor ventilacija

ventilacije_0Komunalno preduzeće DIMNIČAR BEOGRAD stručno, efikasno i pouzdano obavlja usluge održavanja ventilacija masnih isparenja kao i klima-ventilacionih sistema pružajući usluge za:

 
Ventilacije masnih isparenja
Sistemi za ventilaciju i klimatizaciju – HVAC

ventilacije_aVazduh znači život. Svež, čist vazduh je osnova za zdrav i visoko kvalitetan život. Dubokim udahom mi skladištimo energiju i stvaramo vitalnost. Sa svežim vazduhom i dobrom ventilacijom ljudi se osećaju jako, snažno i motivisano.

Mi smatramo vrhunski kvalitet i efikasnost kao trajni zadatak i cilj u isto vreme. Dokumentovani procesi, sistem upravljanja kvalitetom, kao i stručno uskladjivanje aktivnosti sa aktuelnim ISO-standardom, stvara visok stepen sistematičnosti u svim procedurama firme. Komunalno preduzeće “DIMNNIČAR” AD Beograd poseduje sertifikate za:

  • sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001
  • sistem upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001
  • sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu SRPS OHSAS 18001
  • sistem menadžmenta energijom SRPS EN ISO 50001

  
 
 
 

Comments are closed.