Domaćinstva

Domacinstva 2Komunalno preduzeće DIMNIČAR Beograd kvalitetno i stručno obavlja kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata i ložišnih uređaja doprinoseći protivpožarnoj zaštiti, čistijoj životnoj sredini i energetskoj efikasnosti pružajući usluge:

 
Održavanje ložišnih i dimovodnih objekata i uređaja
Kontrola funkcionalne ispravnosti dimnjaka i ložišnih uređaja
Ispitivanje dimnjaka i ložišnih uređaja savremenom aparaturom
Saniranje dimnjaka
 
Komunalno preduzeće DIMNIČAR Beograd, obavlja u okviru preventivnih aktivnosti kontrolne preglede i čišćenja koji se obavljaju u periodu 15. aprila do 15. oktobra, odnosno, van grejne sezone.

Comments are closed.