Termoelektrane

TermoelektraneKomunalno preduzeće DIMNIČAR Beograd je prva firma koja se osim dimničarskih usluga počela baviti čišćenjem i održavanjem velikih postrojenja u termoelektranama i toplanama, pružajući usluge:

 
Mehaničko cišćenje i hemijsko pranje termoenergetskih postrojenja i podstanica
Mehaničko čišćenje i hemijsko pranje kotlova u termoelektranama i toplanama
Održavanje i remont kotlovskih postrojenja
Čišćenje cevi, izmenjivača toplote i kondenzatora

Comments are closed.