Održavanje i remonti kotlovskih postrojenja

termoenergetika_0termoenergetika_2Stručna ekipa kvalitetno, brzo i efikasno izvodi, u okviru održavanja kotlarnica, remontne radove:

 
 
 
 

  • Zamene i sanacije cevi u kotlovima sa ispitivanjem zaptivnosti vodeno-parne strane na pritisak,
  • Remonte kotlovske armature sa zamenom zaptivnog materijala, elemenata podsklopova i obradom kontaktnih površina,
  • Remonte cirkulacionih i drenažnih pumpi sa zamenom zaptivnog materijala, ležajeva, statorskih i rotorskih elemenata podsklopova.

 
 Nazad

Comments are closed.