Mehaničko čišćenje i hemijsko pranje kotlova u termoelektranama i toplanama

termoenergetika_0termoenergetika_6U termo-elektranama i toplanama Komunalno preduzeće „DIMNIČAR“ AD Beograd pruža usluge mehaničkog čišćenja i hemijskog pranja kotlova sa plameno-dimne strane cevnog sistema ekonomajzera, pregrejača, međupregrejača i isparivača. Održavanjem i redovnim čišćenjem ovih površina se postiže smanjenje temperature izlaznih gasova iz kotlova i samim tim povećava stepen korisnosti što je izuzetno važno kod kotlova velikih toplotnih snaga.
TentB_1-1 TentB_2-1 TentB-1

Mehaničko čišćenje sinterovanih naslaga na pregrejačima u plameno-dimnoj strani kotla


Nazad

Comments are closed.