Mehaničko čišćenje i hemijsko pranje termoenergetskih postrojenja i podstanica

termoenergetika_0termoenergetika_1Komunalno preduzeće „ DIMNIČAR“ AD Beograd pruža kvalitetno, stručno i pouzdano, usluge mehaničkog čišćenja i hemijskog pranja kotlova, izmenjivača toplote, dimnih kanala i dimnjaka. Čišćenje kotlova vršimo sa plameno-dimne i vodene strane. Pored mehaničkog čišćenja plameno-dimne strane primenjuje se i hemijsko pranje odgovarajućim sredstvom, koje na efikasan način otklanja nastali depozit.
 

Na osnovu hemijske analize uzorkovanog kamenca, uzetog sa vodeno-parne strane kotla i izmenjivača toplote, propisuje se odgovarajuća tehnologija hemijskog pranja. Na ovaj način se postiže efikasno odstranjivanje kamenca. Sa nastalim otpadom se postupa na ekološki odgovoran način.

Održavanjem plameno-dimne i vodene strane kotla postiže se efekat bolje toplotne razmene, samim tim i manje potrošnje energenata, kao i manje emisije štetnih gasova.

Nazad

Comments are closed.