Sanacija i popravke dimnjačkih kanala

komunalno_0

Mnogobrojni su razlozi koji utiču na pojavu komunalno_9oštećenja u dimnjačkim kanalima. Dotrajalost dimnjaka, neadekvatan kvalitet i karakteristike, ali i neredovno održavanje koje može da dovede do požara u dimnjaku, su glavni uzroci nastanka oštećenja. Redovnim pregledima, čišćenjem i kontrolom dimnjačkih kanala utvrđuju se ova oštećenja na osnovu kojih se pristupa njihovom saniranju.


Sanacija dimnjačkih kanala se vrši uz prethodne provere termodinamičkih parametara dimnjaka, prohodnosti postojećeg kanala i potrebnog preseka saniranog dimnjaka. Za saniranje se koristi najkvalitetniji univerzalni sistem za sanaciju, izrađen od nerđajućeg čelika, kojim je moguće na relativno jednostavan način, bez većih građevinskih intervencija sanirati postojeći dimnjački kanal

 Nazad

Comments are closed.