Ventilacije masnih isparenja

ventilacije_0Održavanje ventilacije masnih isparenja
Servis
Stručna podrška
Nove tehnologije – TEGRAS koncept
 
 
Kuhinjski izlazni otvori su odavno prepoznati kao opasnost od požara. Najočigledniji razlog za to je neadekvatno čišćenje unutrašnjosti otvora ventilacije. Svaki objekat sa prostorom za kuvanje poseduje potencijalni rizik od požara koji se ne sme zanemariti. Kontaminirana područja odvojenih podpokrova se smatraju teško dostupnim i zbog toga često nisu održavana. Efikasnost sistema za ekstrakciju je smanjena kada je kontaminirana sa mašću, stvarajući neprijatnu radnu okolinu za zaposlene i povećavajući potrošnju energije. Rizici od požara zbog masnih isparenja u kuhinjama se povećavaju ubrzano.
ventilacije_5 
Pravi naziv za masnoću jeGORIVO“!
Održavati ventilacioni sistem čistim znači sprečiti POŽAR !
 
ZAKONSKA REGULATIVA:
Čišćenje i odmašćivanje sistema ventilacije masnih isparenja, u skladu sa Čl. 40, Zakona o zaštiti od požara(Sl. Glasnik RS, br. 111/2009), i Čl. 50, Pravilnika o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju (Sl. list SFRJ,br. 38/89), propisuje da se ventilacioni kanali iz prostorija za pripremu hrane te pripadajuće odsisne nape i odsisni ventilator,
moraju čistiti na svakih 90 dana za vreme rada ugostiteljskog objekta.


 
Nazad

Comments are closed.