Nove tehnologije – TEGRAS koncept

ventilacije_0

Primena novih tehnologija u čišćenju i odmašćivanju sistema ventilacija masnih isparenja:

 

U skladu sa evropskim standardima, na odredjenim sistemima ili na zahtev klijenta, koristimo novu i efikasnu tehnologiju čišćenja TEGRAS.
ventilacije_7 
Tegras proces čišćenja se bazira na konceptu sinergije kombinacije četiri faktora za adekvatno čišćenje masnoće:
 

  • Hemijsko dejstvo – Tegras – sredstvom za odmašćivanje,
  • Mehaničko dejstvo – pneumatskim sistemom četki,
  • Temperatura – nanošenjem pene putem spreja sa temperaturom od 60°C ,
  • Vreme – prijanjanja pene za odmašćivanje.


Čišćenje napa i ventilatora:

1. Priprema aktivne pene. Zaštita osetljivih područja plastikom prilagođene forme i oblika koja odvodi razređenu prljavštinu,
2. Sprejom nanošenje vruće i guste pene na masna područja,
3. Promenom boje pene i razređivanjem pristupa se ispiranju raspršenim mlazom vode pod pritiskom.
 
ventilacije_8 
Tegras tehnologija zahvaljujući konstrukciji opreme za čišćenje i prilagodljivim oblicima i dimenzijama četki, omogućuje efikasno čišćenje kanala i to:


  • Instalisanih u svim položajima (horizontalni i vertikalni),
  • Svih poprečnih preseka (kružni, kvadratni i pravougaoni).

 
Nazad

Comments are closed.