Čišćenje kuhinjske ventilacije

ventilacije_0Komunalno preduzeće „DIMNIČAR” AD Beograd, kvalitetno, profesionalno i efikasno vrši usluge čišćenja ventilacija masnih isparenja:

 
ventilacije_6 

  • Čišćenje i odmašćivanje svih vrsta ventilatora (krovnih, radijalnih, aksijalnih itd.),
  • Hemijsko pranje i odmašćivanje hauba parovuka,
  • Hemijsko pranje i odmašćivanje hauba roštilja,
  • Hemijsko pranje i odmašćivanje svih vrsta filtera hauba roštilja i parovuka,
  • Mehaničko čišćenje, hemijsko pranje i odmašćivanje vertikalnih i horizontalnih kanala od roštilja i masnih ventilacija,
  • Mehaničko čišćenje, hemijsko pranje i odmašćivanje PP klapni u sistemima ventilacije masnih isparenja,
  • Zamena svih vrsta fleksibilnih creva koja se koriste u sistemu ventilacije masnih isparenja,
  • Zamena fleksibilnih sastava(veza izmedju kanala i ventilatora).
  • Čišćenje kuhinjske ventilacije u skladu za zakonskim obavezama najnovijim tehnologijama jedina je prava prevencija od požara

 
Nazad

Comments are closed.