Servis

ventilacije_0Vršimo zamenu i servis dotrajalih elemenata sistema poput: filtera haube parovuka, elektrostatičkih filtera, filtera sa aktivnim ugljem, fleksibilnih veza i ciradnih platna. Takođe, u slučaju potrebe, naknadno izrađujemo revizione otvore na postojećim ventilacionim kanalima.

 

Obavljamo i servis elektromotora i ventilatora uz zamenu dotrajalih delova sistema.

 HVAC_Ventilation_Exhaust
 
Nazad

Comments are closed.