Pregled i tehnički prijem novosagrađenih i dograđenih dimnjačkih i ventilacionih kanala

komunalno_0

Komunalno preduzeće „DIMNIČAR“ komunalno_6Beograd pruža stručne usluge pregleda projekata i izdavanja saglasnosti na projektom predviđene dimovodne i ventilacione kanale. 
Pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih objekata i uređaja vršimo posle završene izgradnje stambenog ili poslovnog objekta, odnosno posle završenih naknadno izvedenih radova na dimovodnim objektima i uređajima. Ovaj pregled obavljamo pre izdavanja odobrenja za upotrebu stambenog, odnosno poslovnog objekta. Po završetku pregleda se ispostavlja zvanični izveštaj.

Nazad

Comments are closed.