Mehanička čišćenja i hemijska pranja u rafinerijama i procesnoj industriji

Komunalno preduzeće „DIMNIČAR“ AD Beograd poseduje veliko iskustvo 
termoenergetika_8u pružanju usluga mehaničkog čišćenja i hemijskog pranja postrojenja u rafinerijama i procesnoj industriji.
 
Pružamo usluge mehaničkog čišćenja i hemijskog pranja kolona, procesnih rezervoara, procesnih peći, sumpornih bazena i pripadajućih energetskih postrojenja. U procesima vodenog pranja sa hladnom i toplom vodom, koristimo pumpe visokog pritiska do 250 bar-a.

Comments are closed.