Primena tehnologije visokog pritiska za pranje rezervoara nafte i naftnih derivata

Pranje i pripremu za degazaciju rezervoara nafte i naftnih derivata vršimo tehnologijom visokog pritiska. termoenergetika_9Ova tehnologija podrazumeva korišćenje pumpi visokog pritiska od 1000 bar-a, kako bi se skinule nečistoće sa zidova i eventualna korozija. Vrelom vodom na temperaturi od 100°C i pritiskom od 500 bar-a, vrši se odstranjivanje masnoće.
 
Sakupljena nečistoća se usisava u cisterne na vozilima koja su atestirana za prenos zapaljivih materija.

Comments are closed.