Ispitivanje opreme pod pritiskom

termoenergetika_12Laboratorija Komunalnog preduzeća „DIMNIČAR“ AD Beograd poseduje sertifikate o akreditaciji i ispitivanje za sledeću opremu pod pritiskom:

 

  • Stabilne posude pod pritiskom – Ispitivanje tečnošću pod pritiskom – prvo ispitivanje (SRPS EN 13445 – 5; 2010, t.10.2.3.3), ispitni pritisak do 40 bar-a.
  • Stabilne posude pod pritiskom – Ispitivanje tečnošću pod pritiskom – ispitivanje u eksploataciji (SRPS EN 13445 – 5; t.10.2.3.3), ispitni pristisak do 40 bar-a.
  • Ventili sigurnosti – određivanje pritiska početka otvaranja i pritiska zatvaranja (SRPS EN ISO 4126 – 1; 2010, T.7.2). radnog medijuma vode ili pare do 12 bar-a.

 

Sva ispitivanja se obavljaju stručno i profesinonalno u skladu sa standardima.


Nazad

Comments are closed.