Laboratorijska merenja kao važan aspekt ekologije i energetske efikasnosti

Merenja emisije zagađujućih materija u vazduh su polazna osnova za postizanje smanjenja emisije zagađujućih materija u životnu sredinu. Osim što su obavezna i podležu zakonskoj regulativi, omogućuju analizu uticaja na zagađenje životne sredine svakog, pojedinačnog, termoenergetskog postrojenja

 

termoenergetika_14 termoenergetika_13Rezultati izmerenih parametara, poput stepena korisnosti ložišnog uređaja, su uslov za utvrđivanje nepravilnosti u radu, čijim ispravljanjem se može postići bolja efikasnost kotla, što direktno utiče na smanjenje potrošnje goriva.

 
 
 
 
 
 
Nazad

Comments are closed.