2013. godina

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 15.04.-19.04.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 22.04.-26.04.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 29.04.-30.04.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 06.05.-10.05.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 13.05.-17.05.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 20.05.-24.05.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 27.05.-31.05.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 03.06.-07.06.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 10.06.-14.06.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 17.06.-21.06.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 24.06.-28.06.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 01.07.-05.07.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 08.07.-12.07.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 15.07.-19.07.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 29.07.-02.08.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 05.08.-09.08.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 12.08.-16.08.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 19.08.-23.08.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 26.08.-30.08.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 02.09.-06.09.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 09.09.-13.09.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 16.09.-20.09.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 23.09.-27.09.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 30.09.-04.10.2013.

Preventivno čišćenje i pregled dimnjaka u periodu od 07.10.-11.10.2013.

Comments are closed.