Kuhinjske ventilacije

Čišćenje kuhinjskih ventilacija u skladu sa zakonom o zaštiti od požara (90 dana,,Čl.40 Zakona o zaštiti od požara (Sl.Glasnik RS,br.111/2009) i Čl.50.Pravilnika o tehničkim normativima za sisteme,za  ventilaciju ili  klimatizaciju( Sl.list SFRJ, br.38/89),,)  je obavezno za sve ugostiteljske i druge objekte koji se bave pripremanjem hrane.

U koliko se kuhuinjske ventilacije ne održavaju redvno postoji velika verovatnoća da će doći do samozapaljenja.

Kuhinjske ventilacije generišu veoma veliku količinu masti koja postaje gorivo. Dovoljna je mala iskra da dođe do posledica koje se direktno odražavaju na vaš profit.

Komunalno preduzeće Dimničar AD Beograd nudi profesionalno održavanje kuhinjskih ventilacija sa izdavanjem potvrde.

Sistem kuhinjske ventilacije se čisti na najviše 90 dana. Dok se kod upotrebe roštilja na ćumur čišćenje kuhinjske ventilacije preporučuje na 30 dana.

Akcija čišćenja kuhinjskih ventilacija Komunalno preduzeće Dimničar nudi popust za čišćenje sistema masne ventilacije  tokom letnjeg perioda za sve korisnike koji potpišu ugovor o redovnom održavanju.

Kuhinjske, masne ventilacije predstavljaju najveći rizik po izbijanje požara ukoliko se redovno ne održavaju. Masna isparenja koja se talože u sistemu ventilacije su lako zapaljiva i zbog toga je održavanje ovakvih sistema predviđeno zakonskim i podzakonskim aktima. Nataložena masnoća izaziva velike probleme i na uređajima u sistemu ventilacije te dovodi do njihovog otežanog rada a ukoliko se ne interveniše na vreme i do ozbiljnijeg zapaljenja.

rodjendan_2

 

 http://www.dimnicar.com/1-usluge/1-5-odrzavanje-ventilacija/1-5-1-ventilacije-masnih-isparenja/ 

Kuhinjski izlazni otvori su odavno prepoznati kao opasnost od požara. Najočigledniji razlog za to je neadekvatno čišćenje unutrašnjosti otvora ventilacije. Svaki objekat sa prostorom za kuvanje poseduje potencijalni rizik od požara koji se ne sme zanemariti. Kontaminirana područja odvojenih podpokrova se smatraju teško dostupnim i zbog toga često nisu održavana. Efikasnost sistema za ekstrakciju je smanjena kada je kontaminirana sa mašću, stvarajući neprijatnu radnu okolinu za zaposlene i povećavajući potrošnju energije. Rizici od požara zbog masnih isparenja u kuhinjama se povećavaju ubrzano.

Zakon o zaštiti od požara:

 http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20zastiti%20od%20pozara-lat.pdf

Comments are closed.